22 Eylül 2017 Cuma

TOSYÖV ve KOBİ'ler için güçbirliği


Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) 22 ildeki dernek başkanları, bölge temsilcileri ve bazı mütevelli heyet üyelerinin katılımı ile İstanbul Gorrion Hotel’de gerçekleştirdiği toplantıda KOBİ’lerin ülke genelindeki sorunları ile yapılması gerekenleri ele aldı. TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Kuleyin’in liderliğinde gerçekleşen etkinlikte ülkenin dört bir yanından gelen KOBİ temsilcileri yaşadıkları sıkıntıları dillendirdi, çözüm önerileri sundu. Toplantıya Vakıf Yönetim Kurulu Üyeleri Osman Deveci (Başkan Yardımcısı), Mehmet Akif Temelli (Genel Sekreter), Osman Samsunlu, Yusuf Akça, Nasuh Ekinci, Vakıf Denetim Kurulu Üyeleri ve geçmiş dönem başkanları Yalçın Sönmez, Hilmi Develi, Rahmi Aktepe, Destekleme Dernek Başkanları İsmail Korkmaz (Bursa), Süleyman Karadağ (İstanbul), Bahri Küpeli (Safranbolu), Seçil Tok (Denizli), İhsan Beşer (Afyon), Tahsin Rende (Hatay), Osman Avşar (Malatya), Yavuz Beller (Mersin) , Mütevelli Heyet Üyeleri Habil Duran (Bursa), Şevki Bakırcı (Ankara), Ali Gür (Burdur), Hasan Hüseyin İçoğlu (Burdur) ile Gül Çiçek Zengin Bintaş (Bursa Başkan Yardımcısı), Gülay Oral (Denizli Yönetim Kurulu Üyesi) Birsen Koca (Kayseri Ticaret Odası temsilcisi) katıldılar.Kadın girişimci, yönetici ve iş insanlarını eğitmenin geleceğin KOBİ’lerinin daha kaliteli olmasını sağlayacağı vurgulanan gecede TOSYÖV Vakfı’nın yeniden yapılandırılması ve destekleme dernekleri ile koordineli bir çalışma ve güçbirliği isteği öne çıktı. İşbirliği ve güç birliği temennilerinin yanı sıra STK’lar nezdinde rol model olma misyonunun sürdürülmesi istenen toplantıda ülkenin içinde bulunduğu olağanüstü hal ile FETÖ soruşturmalarının işletmeler üzerindeki etkileri de ele alındı. Türkiye’nin sanayileşme hamlesinin sürdürülmesi gerekliliğinin elzem olduğu vurgulanan toplantıda KOBİ’lerin hızla yabancı sermayenin kontrolüne geçtiğine dikkat çekildi. İşletmelerin finans kaynaklarına ulaşma, yüksek işçilik, vergi oranları, enerji ve transporttaki sorunlarının aşılması gerektiği belirtilen toplantıda KOBİ’lerin bu durum ve düşük karlılık nedeniyle yatırımlarını yurt dışına kaydırmaya başladıkları belirtildi. İşletmelerin inovasyon ile sorunlarını aşmak için yeni çalışmalar yapması gerektiğine de dikkat çekilen gecede yerel yöneticilerin KOBİ’lerin lehine inisiyatif kullanmaya zorlanması da istendi. Orta ölçekli işletmelerin üretimlerini çeşitlendirip katma değere dönüştürmesi de istenen toplantıda zamanın ruhunu iyi okumamız gerektiği konusunda görüş birliğine varıldı. Kalkınma ajansları ile KOSGEB’in endüstri 4.0 temelli çalışma ve projeler ile KOBİ’ler için yeni bir vizyon oluşturması istenen mini zirvede TOSYÖV’ü de bu yeni döneme hazırlamak için çalışma yapılması gerektiği vurgulandı. Rekabet gücü ve sanayileşme olmadan bir adım ileriye gitmenin mümkün olmadığının altı çizilen toplantıda ÜR-GE projeleri ile gelişimin sürdürülmesi gerekliliğine dikkat çekildi. TOSYÖV Vakfı ve destekleme derneklerinin bu konuda sorumluluk üstlenmesi, yol gösterici olması istenen toplantı KOBİ’lerimizin endüstri 4.0 temelli yüksek teknolojili üretime geçmesi için acil olarak yeni bir eylem planı hazırlanması, TOSYÖV Vakfı’nın da bu süreçte daha da etkin olarak yapılanacağı yeni bir toplantı kararı ile sona erdi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder